Farní účet

Příspěvek či sponzorský dar pro Farnost Horní Dunajovice

Rádi byste podpořili např. opravu našeho kostela ?

Vaše finanční dary můžete bezhotovostně poukazovat na bankovní účet farnosti 271556529/0300.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať