Poděkování za úrodu

Dnes, 2. října 2022, při mši svaté jsme děkovali v našem farním kostele za letošní úrodu. Po bohoslužbě si farníci připomněli 200 let od zhotovení varhan, které se nachází v našem farním kostele. Tyto varhany zhotovil brněnský varhanář František Harbich, který se narodil roku 1780 a zemřel roku 1862.

Naše varhany nejprve sloužili od roku 1822 v kapucínském kostele v Brně. Do farního kostela v Horních Dunajovicích byly přesunuty v roce 1936. Původně na varhany hrál starý pan Vyhnálek, který učil hře na varhany i svého syna pana Oldřicha Vyhnálka, který se narodil v r. 1943. Pan Oldřich Vyhnálek převzal službu varhaníka po svém otci a v našem kostele hrál padesát let. P. Vyhnálek se jako varhaník také věnoval vedení kostelního sboru, se kterým nacvičoval vánoční mše, organizoval poutní průvody do Rybnic a také oslavy svátku Božího těla. Na mších nás provázela jeho hudba a také jeho květinová výzdoba. Místní farníci za tuto službu poděkovali panu Vyhnálkovi dne 2. října 2022 po slavnostní mši svaté.

Za službu patří p. Vyhnálkovi velké Pán Bůh zaplať.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *